.


       

                                                                                       

                                                                    


: 28


́-́

́

́
,

́ ́

́

́

́
β-

́ ́

́
, :

́

́
.

́

́
.

́
, .

́
[18(31).5.1903-23.4.1981], . , .-. (1939), . . (1947)

́
, ,

́
, : ( )

́
, .

́
, [14(27).10.1904-21.6.1974], . , . (1966)

́
,

́
.

́
.

́ ́
. .

́
. .

́
, :

́
:

́
.

́
,