.


       

                                                                                       

                                                                    


: 62


́

́

́
:

́

́

́
.

́
, .

́
. .

́

́
.

́ ́

́
,

́
(. 3.6.1929), .

́
,

́
, :

́́
:

́ ́
.

́
, .

́
2--5-

́

́
, . Argusianus Rheinartia .

́
, ,

́

́
-

́

́
.

́
, ,

́
,

́ ́

́
.

́
.

́
[13(25).6.1871-22.3.1924], . , , .-.

́
[17(29).3.1840-1919], . ,

́
,

́
, :

́
, .

́
,

́
, :

́

́ ́

́ ́

́ ́

́
,

́
. ; - , (. )

́

́

́
, : ;

́

́

́

́
, , ,

́
;

́

́
, ,

́

́
, :

́

́
, , , , -

́

́

́
, , ,

́
[26.6(8.7).1876-13.6.1931], . ,