.


       

                                                                                       

                       


: 16


́
, :

́ ́
,

́
.

́
, , -

́
:

́
.

́
.

́
[8(21).3.1902-30.11.1991], . , . .

́

́
.

́
(. 15.1.1947), .

́
, - . ()

́
(11.8.1905-20.6.2002), .

́
.

́
:

́
, ,