.


       

                                                                                       

                                      


: 48


́ ́ ́
Tobamovirus Virgaviridae,

́

́
, :

́
,

́
, :


.

́ ́
,

́
, .

́
.

́ ́
. ,

́
.

́
, ,

́

́
, .

́
, ,

́
, ,

́ ́
, . . ,

́
, ,

́
, , , ,

́
.

́
, . . 17 , . .

́
, :

́
;

́

́
- ,

́
, .

́
, :

́

́
, :

́
Lycosa, Allohogna, Geolycosa . . -

́

́
,

́
, :

́

́
,

́

́
, ,

́
, .

́
(. 24.1.1931), .

́
, :

́ ́
, :

́
(12.11.1926-24.8.2011), . ,

́-́
.

́
,

́
.

́
,

́
[28.5(10.6).1910-13.11.2009], . .

́
.