.


       

                                                                                       


: 28


́
.

́
, :

́ ́
,

́
(. 1510 - . 1574), , .

́ ́

́ ́
, ,

́
.

́
.

́

́
, :

́
.

́
.

́
[4(16).9.1873-19.4.1942], .

́ ́
, .


.

́
.

́
(13.9.1929-2.5.2005), . , .

́
.

́ ́
, .

́
.

́
.

́
(23.12.1911-7.10.1994), . , . . -

́
: , , , ,

́
.

́ ́
,

́
[9(22).4.1908-5.10.1972], .

́
.

́