.


       

                                                                                       

                                            


: 40


́ ́

́
.

́

́
[1(13).1.1895-31.3.1951], .

́
[23.12.1909(5.1.1910)-2.11.1977], .

́
(28.1.1933-6.9.2011), , ,

́
[13(25).3.1886-25.7.1945], , , .

́
.

́
,

́
,

́
,

́
,

́
ϸ [9(20).8.1764-20.3(1.4).1846], .

́ ́ ́
,

́ ́

́
,

́
.

́

́
.

́
,

́
(. 12.6.1942), . , ,

́
[26.1(7.2).1847-8.10.1918], ,

́
.

́́

́

́
,

́
, , . , .

́
.

́
., , -

́ ́
,

́ ́
,

́ ́
,

́ ́

́
,

́
[13(25).9.1859-17.3.1919], . -

́
, . .

́

́
[1(14).12.1906-14.12.1950], .

٨ ́
, .

́ ́ ́ ́
, :