.                                                                                    


: 20


́
,

́
,

́
.

́

́
.

́́
, - .

́
. *

˨ ́

́ ́
, .

́
,

́

́
, .

́

Ũ
.

́
c, . c

́ ́

́
, .

́

́
, .